1976479605

Η Αγία Παρασκευή χιονισμένη αγνανεύει την Πελοπόννησο και τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου μέχρι την Κεφαλλονιά.

Freigeben